Vanadislundens södra sida, vy mot söder år 1903–1904.

Sveavägen sedd från Frejgatan, 1936.

Stefanskyrkan sedd från Frejgatan, 1905.

Ur byggnadsinventering 1988 (pdf) >>