Styrelse

Peter Sellin, ledamot och ordförande
Jan Forsell, ledamot och vice ordförande
Mikael Grundström, ledamot och kassör
Ing-Britt Hannerstål, ledamot och medlemsansvarig
Sandra Nyholm, ledamot och fönster-/ventilationsansvarig
Linn Johansson Khalessi, ledamot och sekreterare
Niklas Ehn, ledamot, ledamot och byggnadstekniskt ansvarig
 

Valberedning:

Eric de Basso(sammankallande)
Lars Lindberg

 

Extern revisor:

Bo Revision AB
 
Val till styrelsen sker årligen på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.
 
Bostadsrättsföreningen Killingen 21 har organisationsnummer 769610-3543.