Styrelse

Peter Sellin, ledamot och ordförande
Jan Forsell, ledamot och vice ordförande
Mikael Grundström, ledamot och kassör
Sandra Nyholm, ledamot och sekreterare
Linn Johansson Khalessi, ledamot och medlemsansvarig
Niklas Ehn, ledamot, ledamot och byggnadstekniskt ansvarig
Kent Söderberg, suppleant och side-kick till byggnadstekniskt ansvarig

Valberedning:

Eric de Basso (sammankallande)
William Adelbertsson

Extern revisor:

Bo Revision AB
Val till styrelsen sker årligen på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.
Bostadsrättsföreningen Killingen 21 har organisationsnummer 769610-3543.