Matavfallssortering från 1 oktober

1 oktober 2022 börjar vi med matavfallssortering och hämtningar kommer att ske.