Föreningstämma för verksamhetsåret 2022/2023 i Brf Killingen 21

Brf Killingen 21s årliga föreningsstämman för verksamhetsåret 2022/2023 går av stapeln onsdagen den 6 december 2023 kl 19:00 i Stefanssalen på Frejgatan 31. Kallelse kommer i samband med att den tryckta årsredovisningen kommer i brevlådan.

Varmt välkommen!

Styrelsen i Brf Killingen 21