Bokningsfunktionen för Brf Killingen 21s övernattningslägenhet fungerar

Du ska ha fått ett mail om att bokningsfunktionen för övernattningslägenheten fungerar. Du bokar inte med samma bricka som tvättstugan utan bokningen sker på ett annat sätt i den kalender Du ser där. Följ instruktionerna som Du fått per e-post.

Hälsningar

Styrelsen i Brf Killingen 21