Årsstämma 2022

Nästa ordinarie årsstämma kommer att vara den 7 december 2022 kl 19:00 i Stefanssalen på Frejgatan 31.