ÅRLIG FÖRENINGSSTÄMMA

Nästa ordinarie föreningsstämma går av stapeln i Stefanssalen på Frejgatan 31 i december 2022.