ÅRLIG FÖRENINGSSTÄMMA

Nästa ordinarie före-ningsstämma går av stapeln i Stefanssalen på Frejgatan 31 i december 2022.