••   FÖR MÄKLARE   ••

Du som är intresserad av att köpa bostadsrätt i vår förening eller är mäklare hittar mycket information om fastigheten och föreningen i dokumenten nedan.

Fastighetsuppgifter.pdf
Ansökan om medlemskap.pdf
Frågor och svar vid försäljning.pdf
Ur byggnadsinventeringen 1988.pdf

••   FÖR BOENDE   ••

Under våren 2020 avser föreningen att bygga en mur på gården samt skapa en trevlig gårdsmiljö för oss boende i Brf Killingen 21.

 

 

151214 Årsmötesprotokoll.pdf
Årsredovisning 2014/15.pdf
Samtycke om andrahandsupplåtelse.pdf
Hyresavtal andrahand.pdf
141203 Årsmötesprotokoll.pdf
140929 Protokoll Extrastämma.pdf
ÅRSMÖTESPROTOKOLL BRF KILLINGEN 21 170206.pdf
Årsredovisning 2015/16.pdf
Årsredovisning 2016--2017 för Brf Killingen 21 v 1_0.pdf
Protokoll från ordinarie föreningsstämma 5 december 2017 i Brf Killingen 21.pdf


Trivsel-_och_renoveringsregler December 2019.pdf
Årsredovisning 2017-2018 för Brf Killingen 21.pdf
Stadgar Brf Killingen 21 2018-05-15.pdf
Årsredovisning_2018-2019_BRF_KILLINGEN_21.pdf

•   STYRELSEN   •

 

Peter Sellin, ledamot och ordförande

Mikael Grundström, ledamot och kassör 

Ing-Britt Hannerstål, ledamot och medlemsansvarig

Sandra Nyholm, ledamot och ventilationsasvarig

Erika Strandén, ledamot, sekreterare och juridiskt ansvarig

Vakant, ledamot, IT och informationsansvarig

 

Valberedning:

 

Eric de Basso(sammankallande)

Lars Lindberg

 

Extern revisor:

 

Bo Revision AB


 

Val till styrelsen sker årligen på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter.Bostadsrättsföreningen Killingen 21 har organisationsnummer 769610-3543.
 

 

•   HUSET   •